1. โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรม ระบบบัญชี Express
โปรแกรม POS (point of sale)
โปรแกรม อพาร์ทเมนท์

ราคาโปรแกรมระบบบัญชี Express

Express Windows Single for Thai 19,000 บาท

V.1.0 , V.1.5

Express Windows LAN 31,000 บาท

V.1.0 , V.1.5

Express Windows Single for Thai-English 27,000 บาท

V.1.0 , V.1.5

Express Windows LAN Thai - English 39,000 บาท

V.1.0 , V.1.5

ราคาอัพเกรดโปรแกรม

16,000 บาท

Express Windows for Thai จาก Single เป็น LAN

16,000 บาท

Express Windows for Thai/English จาก Single เป็น LAN

8,000 บาท

Express Windows Single จาก Thai เป็น Thai-English

8,000 บาท

Express Windows LAN จาก Thai เป็น Thai-English

10,000 บาท

Express DOS V.4 Thai เป็น Express Windows Thai

11,000 บาท

Express DOS V.4 Thai-English เป็น Express Windows Thai-English

 * ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบงานหลักๆ ดังต่อไปนี้

 express tree

2. โปรแกรม Add-On for Express

     #NxgBI (Busines Intelligence)

     #NxgTR (Data Transfer)

3. สินค้าบริการ

DWS-Express

MobileSalesForce

Copyright © 2009 , NEXGEN co.,ltd., All rights reserved